CẦN THỢ GẤP

Tiệm ở PORT ORANGE, khách mỹ trắng, rất sang. Cần nhiều thợ bột và tay chân nước. Bảo đảm lương từ $800/tuần TRỞ LÊN hơn ăn chia. Có phòng cho thợ ở xa.
XIN LIÊN LẠC :386-334-5929 or 386-492-7861

M-M Nails Spa
5535 S Williamson Blvd
Port Orange, FL – 32128