Victoria Nail Salon
10016 Darnestown Rd Ste A
Rockville, MD – 20850

 

TIỆM NAIL ĐÔNG KHÁCH GIÁ CAO, TIỀN TIPS NHIỀU CẦN GẤP THỢ NAILS BIẾT LÀM BỘT, TAY CHÂN NƯỚC VÀ GEL , BỘT NHÚNG NẾU CÓ THỂ.
XIN LIÊN LẠC: 301-279-7177 HOẶC 301-602-1943

To apply for this job email your details to huyhuynh8917@gmail.com

Apply using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

nail Salon