Foxy Nails & Spa
655 Sunland Park Dr
El Paso, TX – 79912

 

Cần thợ nail nữ có kinh nghiệm .Bao lương $800-$1200/tuần .
Vui lòng liên lạc: 915-261-5590

To apply for this job email your details to huyhuynh8917@gmail.com

Apply using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

nail Salon

$800-$1200/tuần