Jenny Nail
15121 Jog Road
Delray Beach, FL – 33446

 

Tiệm ở vùng Delray Beach đang cần thợ biết làm bột và tay chân nước. Tiệm có thu nhập cao.
Xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại : (954) 338-8010 ( Son)
hoặc (954) 464-8645 ( Nhi)

To apply for this job email your details to huyhuynh8917@gmail.com

Apply using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

nail Salon