Lux Nails
4342 S Scatterfield Rd
Anderson, IN – 46013

 

Tiệm vùng anderson đang cần gấp thợ nail nam nữ ( cần thợ ít nhất phải có 3 năm kinh nghiệm) bao lương quanh năm $900 – $1000 sáu ngày nếu làm hơn chia 6/4. môi trường làm việc vui vẽ có phòng và xe đưa đón cho thợ ở xa, nếu ai cần việc làm.
Xin vui lòng liên hệ phone : (765) 602-2333

To apply for this job email your details to huyhuynh8917@gmail.com

Apply using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

nail Salon

$900 - $1000