Chính sách quyền riêng tư

1. Giới thiệu NailChats sẽ bảo mật thông tin cá nhân của bạn một cách tuyệt đối và thông báo cho bạn biết thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi sử dụng như thế nào. Chính sách này được áp dụng với đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ của NailChats…

Chi tiết

Điều khoản sử dụng NailChats

1. Sự chấp thuận Chào mừng đến với điều khoản sử dụng. Điều khoản này áp dụng cho website www.nailchats.com và những dịch vụ được cung cấp bởi NailChats (có tên gọi là Platform). Đây là sự thoả thuận giữa NailChats.com (“NailChats”) – phía sở hữu và vận hành hệ thống Platform và bạn –…

Chi tiết