Royal Nails
3520 Okemos Rd.
Okemos, MI – 48864

 

Tiệm đang cần thợ nữ có bằng Michigan. Lương ổn định quanh năm. Vùng Okemos, Michigan – 48864. Khách sang. Anh Chị nào có nhu cầu.
Xin liên lạc số: 517-763-8040 or 517-580-8561.

To apply for this job email your details to abc@okokokokok.com

Apply using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

  • Cần thợ nail
  • Okemos, MI
  • Đăng 6 ngày trước

nail Salon