(Tiem Trong shopping center nhieu khach walks in)
Cypress, TX – 77429

 

Cần thợ bột giỏi và eyelashes kinh nghiệm cho eyelash extensions, khách mix, incom cao, bao lương tùy Theo tay nghề, gọi đi Làm liền, tiệm ở 290 out let mall, Ưu Tiên cho thợ Ở khu vực 290. Full time or part time.
liên lạc Hoặc text messages Mary (281) 772-5214

To apply for this job email your details to abc@okokokokok.com

Apply using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

nail Salon